Ansökningar

Skolans och ff's gemensamma ansökningar till fonder och stiftelser

Ansökningarna görs av föräldraföreningen. Skolan får mer än gärna delta med idéer och motiveringar! Skicka idéerna per e-post till ansökningsansvarig, sekreterare och ordförande. (Se "Kontakta oss")

Möjliga fonder att ansöka om understöd från hittas på Fyrk.fi


Skolans och klassernas ansökningar till FF

Ansökningarna görs genom att skicka in ett formulär till FF. Ansökningsformuläret finns här. (Svaren samlas på FF:s Drive).

OBS! Skicka dessutom e-post till föreningens ordförande, ekonomiansvariga och sekreterare, vi granskar nämligen inte automatiskt ansökningarna. (Se "Kontakta oss").


Övriga ärenden till ff's styrelse

Om ni har övriga ärenden, fyll i formuläret nedan, så tar vi upp frågan på vårt följande styrelsemöte!

 

Skriv siffran 5 med bokstäver: