FF's klubbvillkor

Nedanstående klubbvillkor gäller fr.o.m. hösten 2016

(Villkoren uppdaterade i juni 2020)

Anmälning

Instruktioner om hur man anmäler sig finns på sidan anmälning till klubbarna. Observera att instruktionerna gäller enbart Föräldraföreningens klubbar. Information om anmälning till övriga arrangörers klubbar fås av respektive arrangör.

För Föräldraföreningens klubbar gäller att deltagarna tas emot i anmälningsordning (om inte annat anges vid respektive klubb). Anmälningarna är bindande och deltagaravgiften återbetalas inte efter att anmälan gjorts.

Föräldraföreningens klubbar erbjuds åt alla elever i Vindängens skola. Medelmsavgiften är inte obligatorisk, men vi önskar att så många familjer som möjligt betalar föräldraföreningens medelmsavgift. Medlemsavgiften är i kraft per läsår och genom att betala den bidrar du inte bara till klubbverksamheten, utan också till all annan verksamhet som Föräldraföreningen ordnar (t.ex. vintersportdagen). Mer information finns här.

Betalningsförmedlare

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Paytrail Oyj

FO-nummer: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä

Telefon: 0207 181830

www.paytrail.com

Klubbstart / annulerande av klubb / terminens längd

Klubbstart och tider för varje klubb finns under Klubbar.  

Föräldraföreningens klubbar startar i regel den andra skolveckan ifall det finns tillräckligt anmälda till respektive klubb. Om anmälningstiden blir exceptionellt kort eller speciella arrangemang krävs för att klubben ska kunna köra igång, kan klubbstarten senareläggas.

 

Om antalet deltagare inte blir tillräckligt stort förbehåller föräldraföreningen sig rätten att  annulera klubben eller minska på antalet klubbgånger.

Deltagaravgifter

Deltagaravgifterna hittas vid beskrivningarna av respektive klubb som finns under Klubbar.

Nedsatt avgift

Önskar eleven få nedsatt avgift, kontakta rektor, som sköter ärendet tillsammans med föräldraföreningens ekonomieansvariga under tystnadsplikt.

Vårterminen

Både höst- och vårterminens klubbavgift betalas i samband med anmälningen och elevens deltagande i klubben/klubbarna fortsätter automatiskt på vårterminen.

Elev som önskar sluta i klubben bör meddela därom skriftligen före 1.12  till Klubbteamets gemensamma e-post.

Annulerande av deltagande

Önskar en elev annulera sitt deltagande i en klubb ska det göras skriftligt per e-post till Klubbteamets gemensamma e-post. Om platsen annuleras innan 1.12 återbetalas vårens delatagaravgift, förutsatt att kontonummer för återbetalning meddelats i samband med annuleringen.

Utestängande från klubb

Anses en elev störa verksamheten kan eleven bli utestängd från klubben.

Försäkring

Klubbdeltagarna är försäkrade av föräldraföreningen (det gäller föräldraföreningens klubbar).