Klubbar vid Vindängen

Vid Vindängens skola arrangeras klubbar av flera olika aktörer. Nya schemat för nästa läsår kommer att puliceras vid skolstarten, men vi kan med stor sannolikhet publisera ett preliminärt schema även under sommaren. Föräldraföreningen organiserar endast morgonklubbar under det speciella Karhusuo-läsåret, du hittar mera under klubbar 2020-21.

Syftet med klubbverksamheten är att erjuda en meningsfull och trygg morgon och eftermiddag.

Finansieringen av klubbarna är beroende av elevernas deltagaravgifter. Man kan ansöka om nedsatt deltagaravgift av rektor, som behandlar ärendet under tystnadsplikt med föräldraföreningens ekonomieansvariga.

För att kunna hålla deltagaravgifterna skäliga, ansöker föräldraföreningen även om understöd för klubbverksamheten från olika stiftelser och fonder. Eftersom storleken på understöden varierar från år till år, kan även deltagaravgifternas storlek variera något.

Administrationen av föräldraföreningens klubbar sköts av föreningens styrelse, frivilliga föräldrar som alla jobbar för barnens, familjernas och skolans bästa.

Om du har frågor når du oss via Klubbteamets gemesamma e-post.