Medlemskap i föräldraföreningen - 
Hur föräldraföreningen behandlar personuppgifter 

 

Medlemskap, medlemsförteckning, personuppgifter

Medlem i Föräldraföreningen vid Vindängens skola (nedan ”FF”) blir du genom att betala medlemsavgiften, varpå styrelsen godkänner medlemskapet. Föreningslagen förutsätter att FF upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. GDPR (General Data Protection Regulation, EU:s dataskyddsförordning), bestämmer hur personuppgifter inom EU ska administreras fr.o.m. 25:e maj 2018.

Från och med maj 2018 kommer FF inte att kräva information om ditt barn då du blir medlem. Däremot upprätthåller FF medlemsförteckning med ditt namn och din hemort så länge du är medlem. Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, kassör och bokförare. Personuppgifterna som insamlas behövs för administrationen av medlemsärenden.

Klubbdeltagare

Om ditt barn deltar i FF:s klubbar behöver FF få veta barnets namn och årskurs samt vårdnadshavarens namn, adress, telefon och e-postadress. Klubbdeltagarnas uppgifter behandlas av klubbteamet i föreningens styrelse samt kassör och bokförare. Klubbdeltagarnas uppgifter behövs för administration av klubbärenden samt informering om klubbarna.

Lagrande av personuppgifter

Då skolåret är slut raderas personuppgifterna ur förteckningen på klubbdeltagare. Medlemsförteckningen uppdateras en gång per år. Verifikat (kvitton) på betalda medlems- och deltagaravgifter bevaras enligt skattelagen i sex år.

Tilläggsuppgifter, klagomål 

Tilläggsuppgifter om hur personuppgifter behandlas vid FF fås av FF:s ordförande. Varje medlem har rätt att begära sina egna personuppgifter av FF och att besvära sig till Dataskyddsmyndigheten gällande hur hens personuppgifter behandlats vid FF.