Vanhempainyhdistys

Haluatko vaikuttaa toimintaan lapsesi koulussa?
Tervetuloa mukaan!

 

Mikä on vanhempainyhdistys?

Vanhempainyhdistys rekisteröitiin vuonna 2001. Vuodesta 2005 yhdistys on osa valtakunnallista Hem och skola -järjestöä. Yhdistyksen toimintaa hoitaa hallitus yhdessä luokkavanhempien kanssa.

Yhdistyksen säännöt (ruotsiksi) määrittelevät toiminnan sisällön.

Mitä teemme?

Vanhempainyhdistyksen pääasiallinen tehtävä on edistää koulun ja kotien välistä yhteistyötä. Edistämme opettajakunnan, oppilaiden ja vanhempien asioita.

  • Tuemme koulua taloudellisesti
    • Kulttuuria, opetusmateriaaleja, viihtyvyyttä
  • Järjestämme perinteisiä tapahtumia koululla
    • Lucia-myyjäiset, Syys- ja/tai Kevättapahtuma
  • Ylläpidämme kerhoja koululla

Pyöritämme toimintaa eri avustusten voimin. Jäsenmaksut ovat erittäin tärkeä tulolähde.

Tervetuloa joukkoomme!

Jäseneksi tulet maksamalla jäsenmaksun, jonka jälkeen yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenyyden. Myös isovanhemmat, enot, tädit ja sedät ja kummit tai muut läheiset voivat liittyä jäseniksi.

Mielitkö mukaan hallitukseen? Ota yhteyttä!

Vanhempainyhdistys Vindängens skola

Vanhempainyhdistys toimii kodin ja koulun yhteistyön edistämiseksi. Sen pyrkimyksenä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Yhdistys tekee yhteistyötä koulun henkilökunnan, johtokunnan, vanhempien ja koululaisten kanssa.

Johtokunta on lakisääteinen elin, joka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Se vahvistaa koulun opetussuunnitelman ja päättää joistakin kurinpidollisista asioista. Lisäksi se käy jatkuvaa keskustelua koulun henkilökunnan kanssa koulua koskevista asioista. Rehtori ja opettajakunta päättävät kaikista opetukseen liittyvistä asioista. Luokissa toimivat luokkavanhemmat pitävät yhteyttä perheisiin ja vastaavat osaltaan kunkin luokan vapaaehtoisen ohjelman toteutuksesta.

Vanhempainyhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja, hakemalla avustuksia eri rahastoista ja järjestämällä juhlia sekä tapahtumia. Keräämillään varoilla yhdistys pyrkii edesauttamaan oppilaiden hyvinvointia ja koulun yleistä viivhtyvyyttä mm. palkitsemalla oppilaita stipendein, hankkimalla ylimääräisiä opetusvälineitä, järjestämällä kerhoja ja tukemalla luokkaretkiä. Tänä vuonna yhdistys maksoi koko koulun talviretken Peuramaalle. Retken hinnaksi tuli n. 1.600 €. Vuonna 2013 syksyn urheilukirppis tuotti 420 € ja samana vuonna jäsenmaksuista kertyi n. 800 €. (Vuoden 2014 urheilukirppiksen tuotto oli 485,80 €). Kaikki avustukset ovat siis hyvin tervetulleita, jotta voisimme jatkaa oppilaidemme tukemista.

Koulussamme on yli kaksisataa vanhempaa, joilla on erilaista tietoa, taitoa ja valtavasti ideoita, joita voisimme yhdessä hyödyntää. Vanhempien aktiivinen osallistuminen ja koulun tukeminen mahdollistavat jatkossakin koululaistemme urheilupäivät, kulttuuritapahtumat ja mukavan yhdessä tekemisen

Kaikki ovat tervetulleita mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan. Oma tausta, kokemus tai kieli ei ole mikään rajoite, vaan mahdollisuus!

 

Vanhempainyhdistyksen hallitus

 

2013-2014: Heidi Harjanne (3a), Lena Barner-Rasmussen (3b), Annemarie Hjelt (3a o. 5), Maria Masalin (1 o. 4) samt direktionsmedlem, Tiina Ollilainen-Tallqvist (3b), Lia Lammi (3b), Catarina Welin (3b)