Mera

info om Föräldraföreningen vid Vindängens skola.

Som förälder i Vindängens skola har man stora möjligheter att vara delaktig i skolans arbete. Skolan vill och eftersträvar att föräldrarna förutom med trygghet skall kunna lämna eleverna till skolans undervisning, också själva skall få en möjlighet att bidra till skolgemenskapen.

Föräldraföreningen stöder föräldrarnas samarbete med skolans personal och elever. Dessutom är föräldraföreningen ajour med direktionens arbete och målsättning. Direktionen är det formella organet mellan skola och föräldrar. Den nuvarande direktionen sitter 2013-2016. En viktig länk mellan skola och familjer utgör klassföräldrarna, som ofta är drivkraften bakom evenemangen i skolan.

Vindängens daghem, Folkhälsanhuset, Musikinstitutet Kungsvägen, Esbobygdens ungdomsförbund r.f. och Esbo stads kulturtjänster jobbar alla för ”Vindängen i centrum”.

Med över ett par hundra föräldrar finns det alla sorters talanger och idéer som vi tillsammans kan göra något bra av!

En viktig del i verksamheten är att ekonomiskt understöda olika ändamål i skolan. Därför ansöker föräldraföreningen om stipendier från olika fonder. De olika evenemangen som föreningen ordnar är en viktig inkomstkälla, liksom också medlemsavgifterna. Alla former av understöd är viktiga!

Ett konkret exempel på understöd föräldraföreningen gett skolan är vintersportdagen på Hjortlandet som alla elever i februari 2013 fick delta i. Dagen kostade i sin helhet ca 1600 €, varav busstransportens andel var ungefär hälften. År 2013 inbringade medlemsavgifterna  820 € och sportlopptorget 420 euro (2014 inbringade sportloppiset 485,80 €). Ett aktivt deltagande är en förutsättning för att föräldraföreningens och skolans målsättningar skall uppnås.

Klassgemenskap - skolgemenskap

Föräldraföreningen uppmanar och önskar att alla jobbar för skolans gemenskap. Klassandan är viktig och det är nyttigt ifall hela klassen med föräldrar gör något gemensamt ibland –  pysslar, spelar, sportar... Skolans utrymmen finns till förfogande. Vi har en fin slöjdsal, där åk 4 snickrade ihop lyktor inför luciabasaren. Jumppasalen kan lånas onsdagkvällar, åk 3 b har planerat en familjekväll till mars. Också klassrummen är tillgängliga. Kontakta vår skolsekreterare, Daniela Grönlund!

 

Föräldraföreningens styrelse

 

2013-2014: Heidi Harjanne (3a), Lena Barner-Rasmussen (3b), Annemarie Hjelt (3a o. 5), Maria Masalin (1 o. 4) samt direktionsmedlem, Tiina Ollilainen-Tallqvist (3b), Lia Lammi (3b), Catarina Welin (3b)