Anmälning till klubbarna

Hur man anmäler sig

Anmälan till alla klubbar som Föräldraföreningen ordnar sker på anmälningssidan. OBS! När anmälning inte har börjat, ser du texten men formulären visas inte! Föräldraföreningens medlemsavgift kan betalas när som helst (Du kan träna att använda PayTrail genom att betala medlemsavgiften lite innan änmälning till klubbarna är öppen).

Då anmälningstiden börjar visas formuläret för den klubben du väljer och du bekräftar platsen genom att fylla i formuläret, godkänna klubbvilkoren, spara information och betala klubben direkt. Du kan anmäla endast ett barn till en klubb åt gången.

Betala klubbavgiften via PayTrail med dina bankkoder. Kom ihåg att anmälan träder i kraft först då anmälningen är betald.

Du får meddelande om bekräftad plats per e-post. Ibland kan e-posten hamna i skräpposten, så kolla också den ifall du inte fått e-post.

***

För alla klubbar gäller att deltagarna tas emot i anmälningsordning. Anmälningarna är bindande och deltagaravgiften återbetalas inte efter att anmälan gjorts.

Om alla platser till klubben är reserverade, kan man anmäla sig till reservplats. Vi meddelar per e-post ifall det blir lediga platser.

***

Anmälningslänken