Om föräldraföreningen

Vill du som förälder vara med och påverka ditt barns aktiviteter i skolan? Välkommen med! Våra kontaktuppgifter nedan!

 

Vem är vi? - Mikä vanhempainyhdistys?

Föräldraföreningen vid Vindängens skola registrerades år 2001 och är sedan januari 2005 medlem i takorganisationen Hem och Skola. Föreningens verksamhet leds av styrelsen, med hjälp av klassföräldrarna. 

Verksamheten styrs av föreningens stadgar

Vad gör vi?

Föräldraföreningen vid Vindängens skola fungerar som en länk i samarbetet mellan hem och skola och engagerar sig i frågor som berör lärarkåren, eleverna och föräldrarna.

  • Vi stöder skolan ekonomiskt
    • kulturbesök, undervisningsmaterial, trivselfaktorer
  • Vi ordnar årligen återkommande evenemang
    • Lucia-basar, Höst- och/eller Vårjippo
  • Vi ordnar klubbar i skolan

Verksamheten finansieras till stor del med understöd från olika fonder och siftelser. En viktig inkomstkälla är också medlemsavgifterna.

Vi välkomnar nya medlemmar!

Medlem i Föräldraföreningen vid Vindängens skola (nedan ”FF”) blir du genom att betala medlemsavgiften, varpå styrelsen godkänner medlemskapet. Även far- och morföräldrar eller andra närstående kan bli medlemmar.

Vill du komma med i styrelsen?   Ta kontakt!

 

Bidragsgivare och samarbetspartners