Föräldraföreningen gjorde en enkät, riktad till medlemmarna, om sin verksamhet hösten 2014.

I sin helhet föreföll de föräldrar som svarat på enkäten vara nöjda med den verksamhet som föräldraföreningen bedriver med lite personliga variationer i betoningen på vad som anses viktigt eller oviktigt. 

Resultaten finns här, endast sammanfattningen här