Lägerskola

Skolan uppmuntrar klasserna att ordna lägerskola. Lägerskolan är frivillig att ordna och delta i. I praktiken har alla generationer i Vindängen åkt på lägerskola i någon form eftersom den ger ett stort mervärde för eleverna. Staden budgeterar inga medel för lägerskolor. Finansieringen sker med frivilligt arbete och insamlingar.

Se mera information om lägerskolor sammanställd av Förbundet Hem och skola samt Vindängens skola i samarbete med skolans direktion.

Tidtabell

 • Penninginsamling – börja redan på åk 1!
 • Planering – börja på åk 4!
 • Utförande – hösten åk 6

Penninginsamling – sker på frivillig basis

 • Föräldraföreningens jippon och Luciabasar samt skolans tillställningar (klassernas caféturer).
 • Klassernas egna projekt.
 • Elevernas deltagande i insamlingen rekommenderas varmt! 
 • Understöd från olika stiftelser.

Gör det möjligt för alla familjer att på något sätt delta i arbetet!

Planering - ansvaret ligger hos föräldrarna

Ordna gärna ett gemensamt föräldramöte på åk 4 med så många deltagare som möjligt – låt även eleverna ge sin åsikt!

 • Lägerskola eller ej?
 • Hur länge? (max 5 dagar)
 • Avstånd från skolan (alternativa resmål)?
 • Flera klasser på åk, tillsammans eller separat?

Välj en mindre arbetsgrupp som arbetar vidare på planeringen av lägerskolan
(se Instruktioner för lägerskolor, uppgjorda av Vindängens skola och direktion i september 2010)

Uförande – huvudansvaret ligger hos läraren

En manlig och en kvinnlig vuxen förutom läraren ska följa med på hela lägerskolan. I praktiken är det oftast flera föräldrar som deltar i turer.

Observera

 • Ordnande av och deltagande i lägerskola är frivilligt för alla.
 • Beslutet fattas av klassens föräldrar och klassläraren, eleverna får ge sin åsikt.
 • Även därefter är det frivilligt för enskilda föräldrar, elever och lärare att delta i både förberedelser och själva lägerskolan. 
 • Alla klassens elever får delta i lägerskola oberoende av insats.

(se Instruktioner för lägerskolor, uppgjorda av Vindängens skola och direktion i september 2010)

Understöd som kan ansökas för lägerskola

Fonder som beviljar understöd för lägerskolor är

 • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd -- ansökningstid för grunskolor 1.9-15.10.
 • Sparbanksstiftelsen i Esbo/Grankulla -- ansökningstid februari
 • Emilie och Rudolf Gesellius fond -- ansökningstid januari-mars

Ansökningarna görs av klassen, men skickas in av föräldraföreningen, som är en registrerad förening. 
(se Instruktioner för ansökning av understöd för lägerskolor, uppgjorda av Vindängens skola och direktion i september 2010)

Dessutom brukar föräldraföreningen bevilja ett stipendium för lärare som deltar i lägerskolan, eftersom lärarna inte av Esbo stad får någon ersättning för den insats som faller utanför egentlig arbetstid. Ansökningen görs till föräldraföreningen styrelse.

För övriga understöd, se Fyrk.fi.